dinsdag 2 maart 2010

Last-mile connectiviteit voor Vlaams Supercomputer Centrum

Toen in 2007 uit een studie naar e-research in Vlaanderen bleek dat er nood was aan meer ondersteuning en infrastructuur voor grid en high-performance computing (HPC), heeft de overheid het Vlaamse Supercomputer Centrum (VSC) opgericht. Het VSC project brengt de vijf Vlaamse universiteitsassociaties samen in één project waarbij hun bestaande supercomputer infrastructuur op elkaar zou worden afgestemd en geïntegreerd. Daardoor werd hun expertise beschikbaar gesteld voor door de overheid en de privé-sector zodat er tegen 2010 een concurrerende grid en HPC- infrastructuur zou komen voor alle onderzoekers in Vlaanderen. De Vlaamse universiteiten hebben hun inspanningen sindsdien op elkaar afgestemd en een grid van supercomputers gebouwd die de bestaande supercomputers op verschillende locaties bundelt en de connectiviteit levert voor de nieuwe supercomputer die in 2010 is gepland. Het VSC wil meer onderzoekers in de verschillende Vlaamse associaties, in onafhankelijke onderzoeksinstellingen en in de industrie meer rekenkracht en meer opslagcapaciteit te leveren. Vandaag ligt de totale rekenkracht van de VSC supercomputer rond de 50 Tflops, wat verdere integratie van de bestaande clusters van de betrokken universiteiten vereist. De doelstellingen voor 2010 zijn nog ambitieuzer: de rekenkracht voor de clusters van de universiteiten zou moeten verdubbeld worden en het VSC plant de installatie van een bijkomende 180 Tflops clusters.

Het netwerk bouwt verder op BELNET lichtpaden, met 10G connectiviteit tussen de universiteiten van Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven. In het geval van Antwerpen en Gent was de PoP van de Belgische NREN Belnet echter niet op de locatie van de supercomputer gevestigd, waardoor 10G connectiviteit tussen de PoP en de supercomputers nodig was. Arcadiz Telecom werd door de universiteit van zowel Antwerpen als Gent geselecteerd om met een DWDM systeem de 10G last-mile technologie te leveren. “We zijn bijzonder tevreden dat wij voor deze 10G connectiviteit Arcadiz Telecom hebben gekozen als leverancier van de transmissie oplossingen,” zegt Wim Holemans van het Netwerk Departement aan de Universiteit van Antwerpen. “Arcadiz Telecom biedt als netwerkintegrator en als leverancier voor 24x7 on-site support heel wat toegevoegde waarde.” Dankzij de investeringen in capaciteit en rekenkracht én de investeringen van de associaties die de infrastructuur hosten, verdubbelt de totale rekencapaciteit van het VSC. Het beschikt nu over een Top500 supercomputer, en daardoor kan gedurende meerdere jaren een verdere gestage groei worden gewaarborgd.

Supercomputing is een van de sleuteltechnologieën van de 21ste eeuw en is niet alleen uitermate belangrijk voor exacte wetenschappen, maar ook voor toegepaste en ingenieurswetenschappen en voor het concurrentievermogen van ondernemingen. Op het ogenblik dat de wereldwijde HPC gemeenschap officieel een nieuwe wereld in stapt – een supercomputer met een piekprestatie van meer dan 1 PFlops (een biljard floating-point bewerkingen per seconde) – zorgt het VSC er voor dat Vlaanderen zijn achterstand op dit gebied goed maakt. Het VSC is een consortium van de vijf Vlaamse associaties dat meer onderzoekers in alle Vlaamse associaties (Associatie KULeuven, Associatie Universiteit Gent, Associatie Universiteit Antwerpen, Universitaire Associatie Brussel, en de Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg), onafhankelijke onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven toegang wil geven tot meer rekenkracht en meer opslagcapaciteit. Het VSC wil verder uitmuntende gebruikersondersteuning inzake HPC leveren en claimt het technisch leiderschap inzake HPC, wat een forum moet zijn dat borg staat voor kruisbestuiving en dat een kader moet vormen dat uiteindelijk moet leiden tot meer hoogwaardig onderzoek en hogere productiviteit. De VSC infrastructuur zal innovatieve research mogelijk maken, zal de economische activiteit in Vlaanderen stimuleren en zal het internationale concurrentievermogen van de Vlaamse industrie versterken.

Arcadiz Telecom is een Belgische onderneming die is gespecialiseerd in creatieve oplossingen en diensten voor de carrier en enterprise ISP markt. Arcadiz Telecom ontwerpt systemen voor efficiënte transmissie, access en switching over vezelnetwerken en Wide Area Networks. De onderneming biedt carriers en grote ondernemingen ook consultancy aan om hen te helpen bij het design van hun netwerken, werkt oplossingen op maat uit en neemt de conformance testing voor haar rekening. De onderneming biedt een ruime gamma van geavanceerde oplossingen, gaande van optische transmissie-oplossingen en oplossingen voor mobile operators tot digitale broadcast videotransmissie voor kabeloperators en VoIP-oplossingen voor alternatieve operators. Arcadiz Telecom Benelux is gevestigd in België en de onderneming heeft partners in Oost-Europa en de vroegere Russische deelstaten. www.arcadiz.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.